Şebnem Korur: Yaşam güvencesi istiyoruz

  • 14:51 16 Ekim 2020
  • Sağlık
ANKARA - TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek,  “Yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi istiyoruz” dedi.
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19’un sağlık çalışanları için acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne, bize bildirilen 50’si hekim olmak üzere 113 sağlık emekçisini kaybettiğimizi üzüntüyle açıklıyoruz. Son bir haftada 9 sağlık çalışanını kaybettik 7’si de hekim. Son olarak iki gün önce çok değerli bir hekimimizi, bir tabip odası başkanımızı, Aydın Tabip Odası Başkanı Meslektaşımız Sevgili Op. Dr. Esat Ülkü gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur” diye konuştu.
 
‘Covid geçiren sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçti’
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgütün Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yaptığını anımsatan Şebnem, Türkiye’nin resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul etmediğini vurguladı. Şebnem, “Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz; ancak bildiğimiz bir şey var; hala enfekte oluyor, hastalanıyor, malul kalıyor ve ölüyoruz” dedi.
 
‘Meslektaşlarımızın yanındayız’
 
Şebnem, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi süresince kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve onların yakınları ile birlikte Covid-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarımızın yanındayız. Covid-19’un ülkemizde de biz sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”
 
“Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz” diyen Şebnem, TTB’nin taleplerini şu şekilde sıraladı:
 
“*Bizler özlük hakkımızın gereği olarak  ‘karşılaştığımız Covid-19 ateşinin bizi yakması halinde bunun belgelenmesini’ istiyoruz…
 
* Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal belirleyicisi olan ‘yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi’ istiyoruz…
 
* Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz. Dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini istiyoruz.”