‘Dersim doğasına karşı acımasız bir süreç işliyor’

  • 09:04 28 Ağustos 2020
  • Ekoloji
DERSİM - Dersim’in doğal güzellikleri, endemik türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Demokratik Kadın Hareketi üyesi Nilüfer Aktağ, “Bölge bugün bir yandan askeri operasyonlarda orman yangınlarıyla boğuşurken diğer yandan da kapitalist talana açılmış durumda” diyerek, bu sürece karşı ortak politikalar üretilmesi gerektiğini söylüyor. 
 
Dağları, ormanları, Munzur Nehri, tarihteki direniş hikayeleriyle Kürt coğrafyasının kadim kentlerinden biri olan Dersim, adeta cennetten bir köşe. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Dersim, coğrafi zenginliğiyle de sayısız endemik bitki türünü barındırıyor. 
 
Doğal bir koridor
 
Dersim bölgesi Türkiye’nin en iyi su toplama havzasına sahip olan, Fırat Havzası’nın temel kaynaklarını içeriyor. Munzur Nehri, Haltik Çayı, Peri Çayı, Mercan Deresi, Karasu gibi akarsular, Fırat Nehri’nin en önemli kaynaklarıdır. Bölgenin yüzde 75’i dağlık, yüzde 25’i plato, yüzde 5’i ise ovadan oluşuyor. Dolayısıyla bölgede yüksek miktarda vadiler bulunduğundan, yine bu vadiler ekosistem için doğal bir koridor oluşturduğundan dolayı endemizm oranı da çok fazla.
 
2 bin türün yüzde 20’si endemik
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından UBENİS (Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi) kapsamında yapılan flora araştırmalarına göre, Dersim coğrafyasında yaklaşık olarak 2 bin tane bitki türü bulunuyor. Bu bitki türlerinin yaklaşık yüzde 20’si endemik bitkilerden oluşuyor. Bunlardan en önemlisi ve en çok bilineni, dünyada sadece Munzur’da bulunan ve soğangiller familyasının atası olarak adlandırılan Munzur sarımsağıdır.
 
Munzur sarımsağı, bölgede Türkiye’nin en önemli bitki sahaları arasında bulunan ve önemli bitki alanı olarak değerlendirilen 122 sahadan biri olup Munzur Dağları’nda bulunuyor. Halk içerisinde bir şifa yöntemi olarak da kullanılan sarımsağın, antiseptik ve antibiyotik özelliğiyle de çeşitli hastalık ve rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.   
 
Munzur sarımsağının yanı sıra yalnızca Dersim’de yetişen başlıca endemik bitki türlerinin bazıları şu şekilde: Çan çiçeği, Erzincan kirazı, binbirdelik otu, Munzur kekiği, Munzur’un düğün çiçeği, dağ çayı, Munzur dağı Oltu otu ve menekşesi, Munzur kengeri ve Dersim kengeri.
 
Şifa kaynağı Munzur kekiği
 
Önemli endemik bitki türlerinden biri de Munzur kekiğidir. Kekik çok önemli bir bitki türü ve şifa kaynağıdır. Munzur kekiği, halk dilinde zembur olarak ifade ediliyor. Kekiğin, insan vücudundaki tüm organlara iyi geldiği biliniyor. Kekik, birçok hastalığa karşı antiseptik özelliği ile bilinen kuvvetli bir bitki türü. Dersim’de ileri yaştaki insanlar, bunları geleneksel sağıtım teknikleri için kullanıyor.
 
Bitkiler zarar görüyor
 
Dersim’de yetişen endemik bitkilerin her biri ayrı bir şifa maddesi ancak orman yangınları, askeri operasyonlar ve doğayı talan eden projeler nedeniyle bitkiler zarar görüyor. Bu da yalnızca Dersim doğasına has olan bitkilerin neslinin tükenmesi anlamına geliyor. 
 
‘Askeri operasyonlar ciddi zararlar veriyor’ 
 
Demokratik Kadın Hareketi üyesi Nilüfer Aktağ,  özellikle askeri operasyonlar sonucunda meydana gelen orman yangınlarının, doğaya ciddi zarar verdiğini söylüyor. Madencilik projeleri ve kontrolsüz turizm sonucunda bölgenin sermayeye açılmasının da endemik türler için tehlike olduğunu belirten Nilüfer, “Ancak bu saldırılara ve piyasalaşmaya karşı yeterli düzeyde bir toplumsal bilinç geliştirilemedi. Bölge bugün bir yandan askeri operasyonlarda orman yangınlarıyla boğuşurken diğer yandan da kapitalist talana açılmış durumda” ifadelerini kullanıyor. 
 
‘Bir araya gelinmeli’
 
Nilüfer, devrimci demokratik kurumlara, aydın ve sanatçılara, seçilmişlere büyük görev ve sorumluluk düştüğünün altını çizerek, “Siyasi özneler AKP’nin neoliberal politikaları çerçevesinde bölgede devreye sokmaya çalıştığı siyasi ve ekonomik planı görerek bir araya gelmeli, politikalar oluşturmalı, halkı bilgilendirmeli ve çalışmalar yürütmelidir. Dersim’in doğasına karşı hızlı ve acımaz bir şekilde işleyen bu sürece karşı ortak politikalar üretmek acil bir ihtiyaç” sözlerine yer veriyor.