Hiva Erebo: Eylemlerimizle beraber kadın mücadelesini büyüteceğiz

  • 09:05 12 Eylül 2020
  • Güncel
Dicle Demhat
 
KOBANÊ - Kongreya Star üyesi Hiva Erebo, Kobanê’de yaptıkları konferanstan çıkan sonuçla beraber eylem ve çalışmalarıyla kadın mücadelesini büyüteceklerini vurguladı. 
 
Kobanê’de bulunan Baqi Xido Kültür Merkezi’nde 150 delegenin katılımıyla 9 Eylül günü “Zehra ve Hevrîn’lerin mücadelesiyle işgale son verip, kadın devrimini kalıcılaştıracağız” sloganıyla gerçekleşen 4’üncü Kongreya Star konferansı 15 maddelik sonuç bildirgesinin açıklanması ile sona erdi. 
 
Kongreya Star üyesi Hiva Erebo, konferansın nasıl geçtiğini, alınan kararları ve açıklanan sonuç bildirgesine ilişkin sorularımızı yanıtladı. 
 
*Kobanê’de bir konferans gerçekleştirdiniz. Bu konferanstaki atmosfer nasıldı? Hangi konular tartışıldı?
 
"Hegemonik devletlerin saldırılarına karşı ‘Hiçbir kadın örgütsüz kalmamalı, her kadın komin, meclis ve mahallelerde örgütlenmelerini oluşturmalı’ sloganıyla önümüzdeki süreçte kadın örgütlemesinde daha aktif çalışmamız gerektiği vurgulandı."
 
Kobanê Kantonu’ndaki 4’üncü konferans bizim için anlamlıydı. 23 Haziran’da Kongreya Star yönetimimizde yer alan kadınlar hedef alınarak katledildi. Kadın iradesini kırmak isteyenlere karşı 4’üncü konferansımızı gerçekleştirmemiz verdiğimiz en büyük cevaptı. Konferansımız yaşamını yitirmiş arkadaşlarımıza atfedildi. Geçen senelere göre bu sene delege sayısını korona pandemisi nedeniyle az tuttuk. Konferansta önderlik perspektifleri ve iki senelik Kongreya Star raporları okundu. Aynı zamanda hazırlanan sinevizyon izlendi ve yeni yönetimler seçildi. Konferansta ‘kadın üzerinde olan saldırıların önünü almak için kadının örgütlenmesi ve kadının kendini nasıl savunması, siyasi, kültürel, ideolojik ve ana dilimiz üzerindeki saldırılara karşı kendimizi nasıl savunmalıyız’ konuları öne çıktı. 
 
Hevrin Xelef, Halep’te Gule Selmo, Kobanê’de Zehra Berkel ve genel olarak kadınlara yönelik hem fiziki hem de kültürel boyutta bir saldırı var. Sosyal medya üzerinde kadınlara yönelik saldırılar ve kadınların intihara sürüklenme nedenleri de gündemimize girdi. Bunun için de kadın savunması en çok işlediğimiz konu oldu. Hegemonik devletlerin saldırılarına karşı ‘Hiçbir kadın örgütsüz kalmamalı, her kadın komin, meclis ve mahallelerde örgütlenmelerini oluşturmalı’ sloganıyla önümüzdeki süreçte kadın örgütlemesinde daha aktif çalışmamız gerektiği vurgulandı. Türkiye’ye bağlı grupların girdiği alanlarda yaptıkları  insan haklarına aykırı olan suçlara yönelik uluslararası insan hakları mahkemelerinde suç duyurusunda bulunup, hesap vermeleri gerektiği konuları tartışıldı. Zehra ve diğer yaşamını yitirmiş arkadaşlarımızın dosyalarını tekrardan uluslararası insan hakları mahkemelerine gönderip davaları takip edeceğiz. 
 
*Konferansta ‘Kongreya Star sadece kadın örgütlülüğünü içinde barındırmıyor, aynı zamanda toplumun değişim ve dönüşümünden de sorumludur’ dediniz. Böyle bir süreçte Kongreya Star nasıl bir yol izleyecek ve neyi esas alacak? 
 
"Konferansta alınan kararlardan biri de Kongreya Star’ın başlattığı erkek eğitim devrelerinin devam etmesiydi. Bu devrelerde eğitimin yanı sıra seminer ve toplantıların da yapılması kararı alındı." 
 
Kongreya Star sadece kadın örgütlülüğünü içinde barındırmıyor, her yerde bunu dile getiriyoruz. Biz toplumun değişim ve dönüşümü için kendimize öncülük misyonunu biçiyoruz. Çünkü ataerkil bir tolum zihniyeti içinde büyümüş ve toplum ataerkil zihniyeti içinde barındırdığı için de biz bu sistemin değişimi ve dönüşümü için kendimizce öncülük misyonu biçmişiz. Bunun için de mücadeleyi büyütmek adına biz farklı eylem ve çalışmalarla toplumu bilinçlendirip, erkelerin değişimi için takipçi olacağız. Konferansta alınan kararlardan biri de Kongreya Star’ın başlattığı erkek eğitim devrelerinin devam etmesiydi. Bu devrelerde eğitimin yanı sıra seminer ve toplantıların da yapılması kararı alındı. Her iki cinsinde ideolojik ve zihni eğitimleri görmeleri gerektiği, fakat erkekleri eğitmek kadının öncelikli görevidir. Bunun için erkekler için açılan devrelerde kadınlar tarafından eğitim verilecek. 
 
*Konferansta 23 Haziran’ı saldırılara karşı direnişi yükseltme günü ilan ettiniz. Bunun kadınlar için anlamı nedir?
 
23 Haziran, Kongreya Star’da yer alan koordinasyon üyemiz Zehra ve Hebun Mele Xelil arkadaşlarımızın yaşamlarını yitirdikleri gündür. Bizim için her gün mücadele günüdür, fakat 23 Haziran’ın ayrı bir önemi vardır. Bizim için kadın iradesi üzerine saldırının olduğu gündür. 23 Haziran dışında da bizim için önemli günler vardır. O günlerden biri de Hevrin Xelef’in katledildiği gündür. Fakat Zehra arkadaşımızın Fırat Bölgesi’nde önemli bir çalışması vardı, bunun için hedef alındı. 23 Haziran’da farklı eylemlerimiz ve çalışmalarla kadın mücadelesini büyüteceğiz. Bütün şehit arkadaşlarımızı yıl dönümlerinde anıyoruz. Yaşamını yitirmiş her üç arkadaşın anısı için böyle bir karar aldık. Sadece bugün değil bütün günlerde yaşamını yitirmiş arkadaşlarımızın intikamlarını almak ve mücadelelerini büyütmek için çalışacağız. 
 
*Sizin de bildiğiniz gibi kadına ve çocuğa yönelik erkek şiddeti son dönemde arttı. Erkek şiddetine karşı önümüzdeki süreçte bir çalışmanız olacak mı?
 
"2014’te Kuzey Suriye’de kadın kanunları çıkarıldı. Bu kanunlar hala yürürlüktedir. Fakat sadece kanunlarla kadına yönelik şiddetin önünü alamayacağımızı gördük. Bunun için de hem okullarda hem de halk için açılan eğitim devrelerinde her iki cinsi de kadına yönelik şiddet üzerine bilinçlendirmek için çalıştık." 
 
Savaşın yoğun olduğu bölgelerde psikolojik sorunların ortaya çıkması, intihara sürüklenmeler ve cinayetler yaşandı. Savaşın yanı sıra ekonomik boyut, toplum zihniyeti, aşiret kuralları ve aile içi sorunlar, ataerkil zihniyetin kadınlar üzerindeki baskısından dolayı kadına yönelik şiddetin temel faktörlerindendir. Sadece konferansta alınan kararla değil, daha önce de kadına yönelik şiddete karşı mücadele boyutunun daha da büyütülmesi gerektiği konusunda farklı çalışmalarımız da vardı. 2014’te Kuzey Suriye’de kadın kanunları çıkarıldı. Bu kanunlar hala yürürlüktedir. Fakat sadece kanunlarla kadına yönelik şiddetin önünü alamayacağımızı gördük. Bunun için de hem okullarda hem de halk için açılan eğitim devrelerinde her iki cinsi de kadına yönelik şiddet üzerine bilinçlendirmek için çalıştık. 
 
Genç kadın ve erkekler için de atölye çalışmalarımız oldu. Bazı bölgelerde yaşanan ailevi ve kişinin kendi sorunlarını aşmak için de psikolojik danışma merkezlerini açtık. Kadın ve erkek arasında yaşanan küçük sorunlardan kaynaklı büyük olayların yaşanmasının bir sebebi de az bilgiden kaynaklıdır. Bunun için de toplumda komün ve meclislerde eğitimlerimiz olacak. Kongreya Star olarak kadına yönelik şiddete karşı özeleştirimizi verdik. Kongreya Star’ın olduğu bir alanda Kobanê Kantonu gibi bir alanda 7 kadının şüpheli ölümü ve öldürülmeleri bizim için elbette ağırdır. Kongreya Star’ın olduğu hiçbir alanda kadına yönelik şiddetin yaşanmaması için çalışacağız. 
 
*Son olarak kongre hazırlıklarınıza ilişkin neler söylebilirsiniz? Bu konuda çalışmalarınız ne aşamada? 
 
Kongre için çalışmalarımız son aşamadadır. Bizim için önemli olan bu çalışmaların her yerde tamamlanmasıdır. Kanton ve Kongreya Star’a bağlı boyutlarımız var. Bu boyutlarımız ve kantonlar iki senelik çalışmalarını değerlendirip konferansını yaptıktan sonra genel kongreye gidebiliriz.